พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แสดงธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์ ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี วันจันทร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read more

พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี  แสดงธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์ ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี วันอังคาร ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read more