รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more

พุทธธรรมนำปัญญา ตอน มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ ออกอากาศ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

พิธีเปิดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

MCU TV: การเจริญพระพุทธมนต์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ – โล่รางวัล งานมหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๓ ประธานในพิธี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

รายการประทีปธรรมนำชีวิต ตอน แก่นพุทธจิตวิทยา ออกอากาศ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

Read more

รายการพุทธธรรมนำปัญญา เรื่อง วิปัสสนากัมมัฏฐาน ออกอากาศ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

Read more