รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร อุปถัมภ์ทุน โดย ดร. มนนเทพ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน ชั้น ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

พุทธธรรมนำปัญญา ตอน มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ ออกอากาศ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

MCU TV: การเจริญพระพุทธมนต์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ – โล่รางวัล งานมหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๓ ประธานในพิธี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

รายการพุทธธรรมนำปัญญา เรื่อง วิปัสสนากัมมัฏฐาน ออกอากาศ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

การอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง เรื่อง วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ตอนที่ ๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Read more