รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดย พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่ผ่าน ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The 17th United Nations Day of Vesak Celebration 2022 Theme: “Compassion in Times of Crises: Buddhist Practices in Healing Global Community” Venue: United Nations Conference Centre Bangkok, Thailand Zoom Application (online), Facebook, YouTube Date: Friday, […]

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict)

Read more

พระธรรมเทศนาเนื่องในวันธัมมัสสวนะ ธรรมบรรยาย โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

รายการ พุทธธรรมนำปัญญา ตอน มาฆปุณมีคาถา ธรรมบรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการผลิตโดย MCUTV

Read more

การบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนวันมาฆบูชา แสดงธรรมโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำนเนินการถ่ายทอดสดโดย MCUTV

Read more