วิดีโอบันทึกการอบรมเรื่องอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผลิต E-Book และการใช้งาน M-Learning” โดยมี ดร.เกษม แสงนนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย  (วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

วิดีโอบันทึกการอบรมเรื่อง เทคนิคการผลิต E-Book และการใช้งาน M-Learning” โดย ดร.เกษม แสงนนท์ #Part6 (จบ)

About The Author
-