ธรรมบรรยาย การปฏิบัติธรรม หลักสูตรการฝึกอบรม อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๒
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ธรรมบรรยาย การปฏิบัติธรรม หลักสูตรการฝึกอบรม อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๒

About The Author
-