รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “สถาปนา ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ” แผ่เมตตา
โดย พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ (ภาคค่ำ)

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-