พิธีปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-