พิธีสมโภช ครบ ๓ ปี การก่อตั้งวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

พิธีสมโภชวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ครบ ๓ ปี

About The Author
-