รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “136 ปี มหาจุฬาฯ กับงานพัฒนาคุณธรรมสู่สังคมโลก” โดย พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี,ป.ธ.5) รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร รองเจ้าคณะภาค 15 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-