การบรรยายพิเศษ เรื่อง กรรมฐานญาณ ๑๖ โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://elearning.mcu.ac.th/ : mcu e-learning
https://www.facebook.com/itmcu/?ref=bookmarks : facebook mcuit

http://www2.it.mcu.ac.th/

บรรยายพิเศษ เรื่อง กรรมฐานญาณ ๑๖ โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ