พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี  แสดงธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์ ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี วันอังคาร ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี แสดงธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์

About The Author
-