ธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ ศูนย์การเผยแพร่แห่งชาติอินทิราคานธีเพื่อศิลปะ นิวเดลี ประเทศอินเดีย
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ม. มจร วข.เชียงใหม่ กับ ศูนย์การเผยแพร่แห่งชาติอินทิราคานธีฯ

About The Author
-