ธรรมะบรรยาย รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม เรื่อง ทางอันประเสริฐ
โดย พระครูสิริสุตานุยุต. ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ธรรมะบรรยาย รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม เรื่อง ทางอันประเสริฐ

About The Author
-