การเสวนา เรื่อง คุณูปการ ๕๐ ปี วัดไทยลอสแองเจลิส มุมมองจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต
ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

การเสวนาเรื่อง คุณูปการ ๕๐ ปี วัดไทยลอสแองเจลิส มุมมองจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต

About The Author
-