รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ธรรมบรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรให้อายุยืนและประสบผลสำเร็จ”
โดย พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน ป.ธ.4) ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

About The Author
-