การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี” โดย พระมงคลธีรคุณ รักษาการเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง และ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง
ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี”

About The Author
-