สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธนรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการบรรยายพิเศษ โดย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี พ.ศ. ๒๕๖๕

About The Author
-