รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง บทบาทของสังคมที่ต้องมี คารวตาธรรม
โดย พระราชสิทธิเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาาคม ๒๕๖๕

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาาคม ๒๕๖๕ (ภาคค่ำ)

About The Author
-