รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย แผ่เมตตา
โดย พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร. รก.รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ)วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

About The Author
-