รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “ธรรมะกับชีวิตประจำวัน”
โดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการเสียงธรรมมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 66

About The Author
-