การสัมนานานาชาติ การให้การศึกษาทางโภชนาการของอาหารญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร , International Seminar Introduction to the Japaness Way of Food Education (Shokuiku) to Thailand Vanue Wat Arunrajvararamrajvoramahavihara May 23, 2023

การสัมนานานาชาติ การให้การศึกษาทางโภชนาการของอาหารญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-