รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่”
โดย พระชยานันทมุนี (ธรรวัตร จรณธมฺโม,ป.ธ.4) รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่่ำ) ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-