รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและเสียสละ”
โดย พระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต), ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม “ธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและเสียสละ”

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-