รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “การรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบัน ในการทำงาน” โดย พระศรีสัจญาณมุนี,ดร.(สุมินทร์ ยติกโร, ป.ธ.9) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มจร รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๓ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-