งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖, 136 Years anniversary of the founding of Mahachulalongkorn University, September 13rd, 2023

งานครบรอบวันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ 136 Years anniversary of the founding of MCU

About The Author
-