อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ” ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖, 136 Years anniversary of the founding of Mahachulalongkorn University, September 13rd, 2023

อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ” ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

About The Author
-