รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนสิบ” โดย พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย (คงคาไหว), ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดนาสนธิ์ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาาค่ำ) ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-