พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

About The Author
-