พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทน สปป.ลาว ศึกษาดูงานการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คณะผู้แทน สปป.ลาว ศึกษาดูงานการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-