รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ธรรมบรรยาย เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์จากพุทธกาลสู่ปัจจุบัน” โดย พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ภาคค่ำ)

About The Author
-