รายการพิเศษ วันอาสาฬหบูชา ตอน “อาสาฬหบูชา วันเริ่มต้นเเห่งแสงธรรมจากโพธิญาณเพื่อสันติสุขของชาวโลก”
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สามารถรับชมผ่านช่องทาง Application Zoom : 633 922 7142 , YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, Website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายการพิเศษ ตอน “อาสาฬหบูชา วันเริ่มต้นเเห่งแสงธรรมจากโพธิญาณเพื่อสันติสุขของชาวโลก”

About The Author
-