การสัมมนา “พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์” โดยมีพระธรรมวชิรมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระวิปัสสนาจารย์กับการสอนกรรมฐานของมหาวิทยาลัย” ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4 ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

การสัมมนา “พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์”

About The Author
-