งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีประดิษฐานรูปเหมือนพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) , พิธีมอบใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบมุทิตาบัตรแก่บุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 18 กรกฎาคม 2565

วันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีประดิษฐานรูปเหมือนพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.)

About The Author
-