พิธีปิดโครงการสัมมนา “พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์”
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4 ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

พิธีปิดโครงการสัมมนา “พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์”

About The Author
-