รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “สายใยแห่งความผูกพัน”
โดย พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ (ภาคค่ำ)

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-