ทำวัตรเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ทำวัตรเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

About The Author
-