พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

พิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำพาพัฒนาชีวิต นักเรียน โรงเรียนอุทัย

About The Author
-