รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย โดย พระพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

About The Author
-