รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยายเรื่อง “เวลาชีวิต life time” โดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี,ป.ธ.6, ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครรสวรรค์

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-