การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบสานงานพระสงฆ์ไทยในหน้าที่พระธรรมทูต
โดย พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบสานงานพระสงฆ์ไทยในหน้าที่พระธรรมทูต

About The Author
-