ธรรมบรรยาย ธรรมะเยียวยาใจในสถานกาณ์โควิด-19 รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม
โดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ธรรมะเยียวยาใจในสถานกาณ์โควิด-19

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-