รู้ธรรมนำชีวิต ตอน เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี
ธรรมบรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ออกอากาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565

รู้ธรรมนำชีวิต ตอน เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี

About The Author
-