รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ภาคพิเศษ ฟังธรรมบรรยาย “การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” ทำวัตร เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาาคม ๒๕๖๕

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

About The Author
-