พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระบัณฑิตอาสาพัฒนาราษฎบนพื้นที่สูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระบัณฑิตอาสาพัฒนาราษฎบนพื้นที่สูง

About The Author
-