พระธรรมเทศนา.โดย พระธรรมวชิรเมธี,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค๑ เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร
อุทิศถวาย พระครูมงคลวุฒิสุนทร (มานิตย์ จิรมโน, น.ธ.เอก, พธ.บ.,ศน.ม.) อดีตเจ้าอาวาสวัดดีดวด กรุงเทพมหานคร ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวชิรเมธี,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค๑ เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-