รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ความจริงของชีวิต”
โดย พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดบ้านก้อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ประจำวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-